1 april 2021
Digitaal om 20.00 uur

Om onze statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen organiseert de Gouverneursraad Lionsclubs Nederland een tweede Bijzondere Algemene Ledenvergadering. De agenda en voorstellen voor wijziging vindt u hier.