1 februari 2023
Watersnoodmuseum, Weg van de Buitenlandse Pers 5, Ouwerkerk

70 jaar Watersnood - Kinderen vormen levende dijk bij herdenking 70 jaar Watersnoodramp

Op 1 februari a.s. is het precies 70 jaar geleden dat Zuidwest-Nederland getroffen door de Watersnoodramp. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk organiseert die dag een herdenking en het symposium “70 jaar terug & 70 jaar vooruitkijken”.

Om kinderen bewust te maken van deze ramp en te stimuleren na te denken over wat wij met elkaar kunnen doen om herhaling van zo’n ramp in de toekomst te voorkomen, brengt Lionsclubs Nederland bij het museum enkele honderden kinderen op de been voor een toekomstgerichte actie. Zij zullen met elkaar een levende dijk vormen met een toekomstgerichte boodschap: “The Future is Now. Houd het land veilig tegen het water. Leef duurzaam!”  

De kinderen die aan de actie deelnemen, zijn afkomstig van scholen en uit gemeenten in de wijde regio rond Ouwerkerk. Leden van verschillende Lionsclubs, vooral uit het zuidwesten van Nederland, zullen de kinderen bij deze actie begeleiden. Uit een aantal Zeeuwse gemeenten zullen kindercolleges en kinderburgemeesters aan de actie deelnemen.

Achtergrond

Nederland heeft zich sinds het gereedkomen van de Deltawerken effectief gewapend tegen het zeewater. Maar met de stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering is de vraag voor hoe lang. Onder andere kennisinstituut Deltares heeft vastgesteld dat deze eeuw ingrijpende scenario’s moeten worden gevolgd om Nederland veilig te houden. De beste manier om veilig te zijn, is het tegengaan van de opwarming van de aarde en daarmee de stijging van de zeespiegel. Dat kunnen we uiteindelijk alleen bereiken door duurzamer te leven en de CO2-uitstoot te verminderen. Daarom deze actie voor en door kinderen. 

Lionsclubs zetten zich vrijwillig in om anderen te helpen. Met 1,4 miljoen leden zijn zij al meer dan 100 jaar wereldwijd actief. Nederland kent meer dan 400 clubs met ruim 10.000 Lions. Iedere Lionsclub zet zich in voor goede doelen, zoals diabetes, slechtziendheid, honger, duurzaamheid en kinderkanker. 

Meer info

Lees hier het artikel in de PZC