In navolging van de werkwijze in de zes districten heeft de Gouverneursraad in 2019 besloten tot het instellen van een landelijke selectiecommissie, het zgn. Nominating Committee.
Doel is om zo objectief mogelijk te komen tot benoemingen voor landelijke functies. De leden van het landelijk Nominating Committee zijn actief betrokken bij het zoeken naar geschikte kandidaten voor landelijke vacatures. Daarnaast voeren zij gesprekken met potentiële kandidaten op basis waarvan zij een (niet bindende) voordracht doen aan de Gouverneursraad voor de invulling van een landelijke functie.

Het MD110-NC heeft drie leden uit drie verschillende districten, zij worden voor een periode van drie jaar benoemd. Er is steeds één vertegenwoordiger uit het noorden van het land (110AN, 110BN), één uit het midden (110AZ, 110BZ) en één uit het zuiden (110CW, 110CO). Bij voorkeur is er sprake van een diverse samenstelling qua geslacht en leeftijd. Inmiddels is er een rooster van aftreden opgesteld.

Nominating Committee MD110

Lid nominating committee, 110BZ
Ria Schutte
Lionsclub Isala Doetinchem
Lid nominating committee, 110BN
Ton Ophof
Lionsclub Assen
Lid nominating committee, 110CO
Roel Hetterscheidt
Lionsclub Maastricht
Contactpersoon gouverneursraad
Gery Groen
Lionsclub Leiden Lugdunum Dualis