'LIONS DOEN' en 'LEO'S DOEN' op zaterdag 10 april 2021

Op zaterdag 10 april 2021 is de landelijke actiedag ‘Lions Doen’ en ‘LEO’s Doen’.

Doel is om de zichtbaarheid van de Lions en LEO’s in Nederland te vergroten door op die dag of in dat weekend met Lionsclubs en LEO-clubs zo veel mogelijk activiteiten te ontplooien.
 

Eigen actie

Iedere club kiest zijn eigen activiteit. Dat kan een doe-activiteit zijn (handen uit de mouwen), maar ook een activiteit voor een goed doel. De invulling is dus geheel vrij.

Het belangrijkste is dat je je als club laat zien in de gemeenschap en in de (social) media.  


Aanmelden

Meld je clubactie aan bij Maus Westerbaan, coördinator Lions Doen, wijdoenmee@lions.nl , telefoon: 06-54 34 74 69.

Ook voor vragen of suggesties voor ideeën kun je bij hem terecht.


Jaarlijkse actiedag

'Lions Doen' en ‘LEO’s Doen’ vinden elk jaar plaats in het weekend na Pasen. De komende jaren is dat op:

- zaterdag 23 april 2022

- zaterdag 15 april 2023

- zaterdag 06 april 2024

 

24 Mei 2019, clubactiviteit Lionsclub Voorburg