Stichting Lions Werkgroep Suriname

Doelstelling:

Het belangrijkste doel van de SLWS, in samenwerking met Lionsclubs in Suriname, Nederland en/of hulpverleningsorganisaties, is: het stimuleren van de culturele, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en volwassenen.
De SLWS verleent op aanvraag materiële en/of immateriële bijdragen op het gebied van gezondheid en medische zorg, maatschappelijke en humanitaire hulp, training/opleiding van begeleiders voor scholen, buitenschoolse opvang en
kinderopvang. Een omvangrijk en duurzaam project is om de schooljeugd van basisscholen in
Suriname te stimuleren en bij te staan bij het ontwikkelen van schooltuinen en het
opzetten van duurzame tuinbouwkassen. 

 

Bestuur:

Voorzitter Jimmy Fernandes Lionsclub Rotterdam West
Secretaris Humphrey Bouwe Lionsclub Rotterdam West
Penningmeester Ruurd Kuipers Lionsclub Leeuwarden Ljouwert '80
Lid Koemar Khargi Lionsclub Rotterdam West

Informatie SLWS 2020-2021 >>

Jaarverslag SLWS 2019-2020 >>

Financieel verslag SLWS 2019-2020 >>

Financieel verslag SLWS 2020-2021 >>