STICHTING SAMENWERKING LIONS NEDERLAND - INDONESIË

 

Introductie

De stichting heeft ten doel: het actief bevorderen van de vriendschapsbanden tussen MD 110 Nederland en MD 307 Indonesië op cultureel en maatschappelijk terrein, zowel materieel als immaterieel. Daarnaast wordt projecthulp geboden. De stichting geeft uitvoering aan de jumelage-overeenkomst van 1995 met Indonesië.

Sulawesi project van start gegaan ►

Eindverslag Sponsoring Aardbeving Lombok 08/2018 ►

Uitwisseling

Het uitwisselingsprogramma omvat de uitwisseling van jeugd, jongeren, deskundigen, dans- en muziekgroepen. Nederlandse jeugd kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een verblijf bij Indonesische gastgezinnen zoals dat ook geval is bij de internationale jeugduitwisseling.

Projecten

In nauw overleg met Indonesische Lions komen kleinschalige projecten voor financiële hulp in aanmerking. Ook worden projecten ter adoptie aangeboden aan Nederlandse Lionsclubs. Bij natuurrampen wordt een beroep gedaan op materiële bijstand van de gouverneursraad.
Voor de financiering van hulpprojecten verzekert de stichting zich van fondsen door het organiseren van fundraising-evenementen zoals bijvoorbeeld De Nacht van de Stille Kracht. 

Landelijk adviesorgaan

Velen weten de weg naar de stichting als landelijk adviesorgaan te vinden. Het uitgebreide netwerk in Indonesië, gepaard aan deskundigheid en actuele kennis van het land, scheppen een waarborg voor een juiste besteding van gelden, goederen en diensten in Indonesië.

Tussentijdse rapportage 2014

De stichting SLNI heeft in mei een sponsordiner georganiseerd onder de naam de Nacht van de Stille Kracht.

Die actie bracht € 55.000,- op en dus kon de stichting starten met het goede doel: de leprakliniek op het eiland Sumba in Indonesië.

Vanuit Indonesië is een tussentijdse rapportage ontvangen.

Bestuur 2019 - 2020 ►

Contact

Secretariaat: Amaranthout 47 | 2719 MR Zoetermeer |  indonesie@lions.nl
Website:http://www.slni.nl/
Bankrekening: NL 15 RABO 015.78.07.533 t.n.v. Stichting Samenwerking Lions Nederland Indonesië