05/05/2020

De gouverneursraad heeft besloten dat de nationale voorjaarsconventie 2020 digitaal zal plaatsvinden op zaterdag 20 juni.

Voor meer gegevens zie ►►