De MD110-statutencommissie zoekt 2 nieuwe leden.

Iedere Lion is welkom maar bij voorkeur zoeken wij Lions die zitting hebben of hebben gehad in een districtskabinet of een MD-commissie.

Jurische achtergrond is niet noodzakelijk maar als je jurist of notaris bent (geweest), is dat mooi meegenomen.

Wij vergaderen fysiek 1 tot 2 maal per jaar in het centrum des lands.

Graag je reactie voor 15 oktober 2020 naar statutencommissie@lions.nl

Als je meer wilt weten, bel dan Herbert Verseveldt, secretaris van de statutencommissie,

06 515 79 702 of stuur hem een e-mail statutencommissie@lions.nl

Taak statutencommissie

De statutencommissie adviseert, gevraagd en ongevraagd, over statuten, huishoudelijke en andere reglementen van het MD en de districten, maar ook over de statuten en reglementen van (mede) door Lions Nederland in het leven geroepen stichtingen en commissies.

De statutencommissie waakt -voor zover mogelijk- over de juiste toepassing van de statutaire en reglementaire bepalingen.

Desgevraagd geeft de commissie een oordeel over de interpretatie van statuten en (huishoudelijke) reglementen.