Lions Quest zoekt ten minste drie bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester

Informatie kan worden ingewonnen bij Siep Eilander, interim-voorzitter.

Lions Quest is een begrip dat staat voor verschillende activiteiten. Allereerst is het de naam van de Nederlandse stichting waarin een vermogen wordt beheerd en besteed. Daarnaast is het de internationaal gehanteerde naam voor een portfolio aan (les-)programma’s die onder auspiciën van LCIF zijn ontwikkeld. Het Nederlandse programma Leefstijl is daar ook aan gelieerd. Verder wordt de term Lions Quest ook gebruikt om alles te labelen wat met de Lions-activiteiten te maken heeft op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Zie ook Stichting Lions Quest | Lionsclubs Nederland

Lions Quest behelst dus twee “werelden”:

  • Goed beheer van het vermogen is de eerste “wereld”. Uit de opbrengst van en uit het vermogen geeft de stichting bijdragen aan projecten van Lionsclubs op het gebied van sociaal emotioneel leren door jeugdigen. De primaire actoren hierin zijn de zes districtcoördinatoren. Ten aanzien van het vermogen wordt onderzocht of de verschillende fondsen die binnen Lions opereren op een meer transparante en effectieve wijze kunnen worden gepositioneerd
  • Ook is er de “wereld” van het sociaal-emotioneel leren. Deze blijft in aandacht ver achter, terwijl dit vanuit de oorspronkelijke bedoelingen en ook in het beeld internationaal  de prominente plaats inneemt.  Quest wil de komende tijd de volgende vragen onderzoeken. Zien we in onze Nederlandse Lions-community emplooi voor activiteiten op het gebied van sociaal-emotioneel leren?  Zo ja, welke zijn dat dan en zijn er kernen van energie en enthousiasme om dit op te pakken, te ontwikkelen en uit te voeren?  En, het antwoord op deze vragen kan ook negatief zijn, en ook als dat het is, is dat goed om te weten.

 

Voor het bestuur van Quest worden gezocht: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Dat is de statutaire minimum-omvang. Eventuele aanvulling is denkbaar.

 

Naast algemene eisen die aan het vervullen van dergelijke functies kunnen worden gesteld, wordt er in de sollicitatieprocedure op gelet dat er een team tot stand komt waarin de volgende kwaliteiten adequaat zijn vertegenwoordigd:

  • Bekendheid met de Lions-organisatie
  • Affiniteit met subsidie-procedures en het inrichten van de administratieve kant ervan
  • Bekendheid met vermogensbeheer
  • Gebleken belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken en de positie van jeugdigen daarin
  • Kennis van educatieve processen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugdigen
  • Organisatievermogen om van ideeën werkende processen te maken
  • Verbindend vermogen en gezag.

Conform de afspraken binnen het MD 110 loopt de procedure voor deze MD-functies langs de Benoemingsadviescommissie (“Nominating Committee”).