• Vacature secretaris Fight for Sight

De stichting Lions Fight for Sight The Netherlands is op zoek naar aanvulling van het bestuur.

Het gaat om de functie van secretaris, die deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur.

Hij of zij zorgt voor de verslaggeving, het uitschrijven van vergaderingen en de communicatie naar buiten met in de toekomst:

'Het verzorgen van de projectadministratie'.

Het bestuur wordt nu gevormd door de voorzitter, de penningmeester/ secretaris  en een PR commissaris en komt tweemaal per  jaar met de adviseurs in vergadering bijeen.

U kunt zich wenden tot Peter Bolmers, pjdbolmers@gmail.com) of

Adriaan van Liempt, aw.liempt@gmail.com