‘Maak een THUIS van OUDER-KIND-KAMERS’

bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Wat is het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie (PMC)?

Sinds medio 2018 worden alle kinderen met kanker uit heel Nederland in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht behandeld. In het Prinses Máxima Centrum is alle hoog complexe zorg en research van de kinderoncologie voor Nederlandse patiëntjes op één plek geconcentreerd. Met als missie: ieder kind met kanker genezen. En minder nadelige effecten op latere leeftijd voor de kinderen die genezen zijn. Op dit moment krijgen ieder jaar ongeveer 650 kinderen in Nederland kanker en overlijdt nog altijd 1 op de 4 kinderen aan deze ziekte. www.prinsesmaximacentrum.nl. In de korte tijd dat het centrum bestaat, zijn al ruim 5000 kinderen behandeld.

Wat zijn ouder-kind-kamers?

Omdat de ouders van de meeste patiëntjes niet in de buurt van het Prinses Máxima Centrum wonen, maar uit het hele land komen, zijn er zogenaamde ‘ouder-kind-kamers’. Hier kunnen ouders dag en nacht bij hun zieke kind verblijven. De ouders hebben een kamer aangrenzend aan de kamer waarin het kind verblijft. En er is een balkon waardoor ze ook even naar buiten kunnen.

Hoe zien ze eruit?

Het is een appartementje, met alleen de noodzakelijke inventaris. Het zijn twee kamers die via een deur ook van elkaar gescheiden kunnen worden indien dat noodzakelijk is. De ene kamer is ingericht voor het kind. In de aangrenzende kamer is ruimte voor de ouders. Er staat een bed, met een onderschuifbed, zodat indien nodig beide ouders hier kunnen verblijven. Verder zijn er een badkamer en toilet voor de ouder(s).

Om hoeveel kamers gaat het?

Het gaat om 87 kamers.

Wat zijn de voordelen?

Hier kunnen ouders dag en nacht bij hun zieke kind blijven, wat met name bijdraagt aan de emotionele stabiliteit en optimale ontwikkeling van het kind.

Wanneer worden ze gebouwd of ingericht?

De kamers zijn al klaar, maar ze geven nog geen echt thuisgevoel. Met deze nationale actie willen we bijvoorbeeld zorgen voor goede ICT-voorzieningen, voldoende bergruimte en een televisie. Deze wensen worden niet door de zorgverzekeraars betaald en wij willen deze als Lions en LEO’s voor onze rekening nemen.

Wat betalen wij precies?

De Lions en LEO’s zullen extra inrichting en ICT-voorzieningen betalen.

Wat kost dat (eenmalig/per jaar)?

We gaan uit van € 2000 per kamer op jaarbasis. We verbinden ons hieraan tot 1 juli 2021.

Hoeveel geld willen we met clubs bijeenbrengen en hoeveel is bij LCIF aangevraagd?

De totaalkosten bedragen € 450.000. We streven naar een totaalopbrengst van de clubs van € 250.000 tot € 300.000. Inmiddels hebben we voor de eerste fase een ‘grant’ toegezegd gekregen van € 135.000 van Lions Clubs International Foundation (LCIF). Dat betekent dat ieder bedrag dat door een club wordt gestort in het Hulpfonds wordt verdubbeld door LCIF!

Voor wanneer willen we dit geld bijeenbrengen?

Voor 1 jul 2021.

Waarom wordt dit niet betaald door overheid en zorgverzekeraars?

De zorgverzekeraars betalen de behandelkosten voor het kind, maar de kosten voor de ouders komen neer op het PMC en dat betekent dat ze voor dat deel afhankelijk zijn van donaties.

Op welke rekening wordt het geld overgemaakt?

We willen graag dat de clubs het geld storten op de rekening van de ANBI-stichting Lions Hulpfonds, bankrekening: NL31 ABNA 0413 880 184, o.v.v. Nationale actie 2020/2021. Dat heeft als voordeel dat we kunnen zien welke clubs mee hebben gedaan aan de actie, maar is ook richting LCIF noodzakelijk, omdat zij in de gaten blijven houden of wij zelf het resterende bedrag inzamelen.

Kan er het hele jaar gedoneerd worden?

Clubs kunnen het hele jaar doneren. Zelfs tot 1 juli 2021. Maar ook individuele Lions en LEO’s kunnen rechtstreeks doneren. Of andere sponsors. Door storting op de bankrekening van de ANBI-stichting Lions Hulpfonds doen alle bijdragen mee voor de grant van LCIF.

Wanneer wordt de totale opbrengst overhandigd?

Dat zal in porties gaan, omdat er ook regelmatig belangrijke uitgaven zullen zijn bij het PMC.

Kunnen we als club hand- en spandiensten leveren, bv. schilderen?

Nee, dit is niet mogelijk omdat het een ziekenhuis in vol bedrijf is.

Kunnen we ook materialen leveren, bv kasten of tv’s?
Nee, het Prinses Máxima Centrum  kan alleen via Europese aanbesteding zaken aanschaffen. Als het om minder kostbare zaken gaat dan zijn zij gebonden aan vaste leveranciers. Ook al zijn die soms duurder.

Waarom is er geen landelijke actie zoals met de bloembollen?

Wij willen de clubs zelf de gelegenheid geven om acties te bedenken en deze niet van bovenaf op te leggen. Zoek je ideeën voor een actie, neem dan contact op met de districtcoördinator GST (zie voor namen de laatste vraag).

Kunnen we ook als zone actie voeren?

Ja, graag zelfs!

Onze club steunt alleen lokale doelen … dat is dit toch niet?

Jazeker! Sinds medio 2018 worden alle kinderen met kanker uit heel Nederland, dus ook uit jullie eigen gemeente/werkgebied, in het Prinses Máxima Centrum (PMC)behandeld. Alle regionale ziekenhuizen voor kinderoncologie hebben hun kennis en onderzoek overgedragen aan het PMC.

Een kleine berekening om hoeveel kinderen het gaat uit jullie lokale gemeenschap. Gemiddeld is er één kind met kanker per 3.000 Nederlanders. Woon je in een gemeenschap van 6.000 inwoners dan heb je statistisch gezien al twee kinderen met kanker in je gemeenschap. Al deze kinderen worden behandeld in het PMC in Utrecht. Juist omdat de kinderen en hun ouders van ver komen, zijn deze ouder-kind- kamers van zo’n groot belang. Een thuisgevoel is dan onbetaalbaar. Het is dus een lokaal doel voor kinderen uit uw omgeving die in Nederland centraal behandeld worden.

Kunnen we als club een bezoek brengen aan het PMC?

Dat zal hoogstwaarschijnlijk niet gaan. Maar we proberen wel daar af en toe evenementen te houden. Op 28 maart houden we er, in de ochtend, de bijeenkomst voor de New Voices, terwijl er ’s middags de LEO-bijeenkomst plaatsvindt.

Waar kunnen we promotiemateriaal vinden?

Kijk hiervoor in de ownCloud map ‘Toolkit Nationale Actie 2020-2021’. Deze Toolkit wordt de komende maanden steeds aangevuld en geactualiseerd. Ook is in elk district een banner aanwezig, die je kunt lenen. Neem hiervoor contact op met je gouverneur.

Bij wie kunnen clubs zich aanmelden?

Clubs kunnen zich aanmelden bij Ton van der Laak, coördinator Landelijk Actieteam, nationaleactie@lions.nl, 06-5331 1093.

Bij wie kunnen we ondersteuning krijgen?

Bij de coördinatoren van het Global Service Team (GST). Dit team heeft als doel het ondersteunen en faciliteren van service-activiteiten door Lions en LEO’s in Nederland, nationaleactie@lions.nl of secretaris@vlcn.nl .