100 Jaar Lions

In het kader van 100 jaar Lions Clubs International in 2017 doneerde de Nederlandse Lionsorganisatie een Nationaal Geschenk aan Stichting Het Vergeten Kind.

Er werd € 675.000 ingezameld waarmee in alle 6 Lionsdistricten tovertuinen, chill-inns en chill-outs werden gecreëerd.

Een landelijk project waar wij trots op zijn en waar het merendeel van de Lionsclubs aan heeft bijgedragen voor de Vergeten Kinderen. Laten wij hen ook in de toekomst niet vergeten!

Onderstaand filmpje is een compilatie van de fraaie resultaten: 6 Chill Inns en Chill Outs.

 

 

 

Opening HEPPIE (T)HUIS in Geldrop - Mierlo, 5 april 2019

Op 5 april vond de officiële opening plaats van het allereerste HEPPIE (T) HUIS in Nederland van Het Vergeten Kind .

De inrichting van dit (T)HUIS is gesponsord door de Lionsclubs uit District 110 CO.

Het HEPPIE (T)HUIS in Geldrop-Mierlo is een huis voor 8 kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar die niet meer thuis kunnen wonen. Ze krijgen er opvoeding en heel veel positieve aandacht. Een plek dichtbij huis waar ze zich echt thuis kunnen voelen en zichzelf mogen zijn. Het HEPPIE (T)HUIS geeft kinderen en jongeren een stabiele basis.

Namens alle Lionsclubs die aan de bloembollenactie voor Het Vergeten Kind hebben meegedaan: hartstikke bedankt!

 
 

Opening Chill Inn én Chill Out Enumatil op 22 maart 2019

De afgelopen maanden heeft Stichting Het Vergeten Kind in samenwerking met hoofdsponsor Lionsclubs Nederland, de tuin en woon-/leefkeuken van jeugdzorginstelling ‘De Kasparhoeve’ omgetoverd van een ongezellige buiten- en binnenruimte tot een gezellige ‘chill inn & out’.

Een fijne plek waar de jongeren gezellig samen kunnen zijn. En waar ruimte is om ook weer even lekker te bewegen, voetballen of trampoline te springen.

Vrijdag 22 maart 2019 was  de feestelijke opening van de nieuwe Chill Inn & Out.

‘Weer even kind zijn’

Jeugdzorginstelling    ‘De    Kasparhoeve’    vangt    jongeren    op    die    verschillende gedragsproblematiek hebben, zoals autisme, borderline, psychische problemen of licht verstandelijke  beperkingen  waardoor  zij  niet  meer  thuis  of  in  een  pleeggezin  kunnen wonen. De woonlocatie is gevestigd in een oud schoolpand, De wens vanuit de instelling en vanuit de jongeren was om de tuin en woon-/leefkeuken aan te pakken en daar een gezellige   ‘chill   out’   van  te  maken.  Door  er  onder  andere  een  voetbalveld,  een klimrek/klimweb, grote schommel neer te zetten. Een vuurkorf om gezellig bij te zitten en wat meer groen in de tuin met lekkere loungeplekken om even rustig te kunnen chillen.

En  een  mooie  woon-/leefkeuken  waar  gezamenlijk gekookt kan worden en waar fijne gesprekken aan de keukentafel gevoerd kunnen plaatsvinden. Kortom ze wilden een fijne buitenplek met mooie woon-/leefkeuken om even de zorgen te vergeten en weer even kind te kunnen en mogen zijn.

 

Lionsclubs Nederland hoofdsponsor ‘Chill Inn & Out’

Naar aanleiding van   het   100-jarig   bestaan   in   2017   hebben   de   Nederlandse  Lions  hun  jubileum onderstreept door een nationaal cadeau aan te bieden. Dit doen zij door 6 leefomgeving projecten  in  heel  Nederland  te  realiseren  voor  Het  Vergeten  Kind.  De  chill  inn & out  bij  De Kasparhoeve in Enumatil is hun 5e project!

 

Opening Chill Inn Hoenderloo, februari 2019

Saar Koningsberger, ambassadeur 'Stichting Het Vergeten Kind' opent vernieuwde ‘Chill Inn’ ruimte voor 350 kwetsbare kinderen bij De Hoenderloo Groep.

De vernieuwde ‘Chill Inn’ ruimte is het meetingpoint voor alle kinderen van De Hoenderloo Groep. Een multifunctionele centrale ruimte op het terrein, waar de jongeren terecht kunnen om te ontspannen. Er worden activiteiten georganiseerd, hobbyclubs hebben er onderdak en in de soos kunnen jongeren muziek draaien, gamen en kletsen. De Hoenderloo Groep is een innovatieve organisatie voor 24 uurszorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. In een unieke, veilige omgeving bieden betrokken professionals een programma op maat dat (GGZ)-behandeling, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten aan elkaar verbindt.

Alles is vernieuwd

De ruimte was dringend aan een opknapbeurt toe. Stichting Het Vergeten Kind pakte de klus op, in samenwerking met hoofdsponsor de Nederlandse Lionsclubs. Niets bleef onaangeroerd, binnen 4 weken heeft de ruimte een totale metamorfose ondergaan. Vloeren, wanden en plafond zijn vernieuwd en er is een ruime moderne keuken geplaatst. De grote eettafels en stoelen kunnen gebruikt worden om gezamenlijk te lunchen, maar ook voor activiteiten als knutselen en spelletjes spelen. Verder zijn er loungehoeken gecreëerd, waar jongeren tijdens soosavonden lekker kunnen chillen. Nieuwe televisies en speakers maken de game- en muziekhoek weer helemaal up-to-date!

Lionsclubs Nederland

In 1917 is Lions Club International (LCI) opgericht door Melvin Jones in Amerika. LCI is uitgegroeid tot de grootste vrijwilligersorganisatie wereldwijd. De Lions zetten zich actief in voor projecten met de thema’s: jeugd, milieu, armoede en zicht. Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan in 2017 hebben de Nederlandse Lions hun jubileum onderstreept door een nationaal cadeau aan te bieden. Dit doen zij door 6 leefomgeving projecten in heel Nederland te realiseren voor Het Vergeten Kind. De multifunctionele Chill Inn bij De Hoenderloo Groep is hun 4e grote project!

 

Weer even kind zijn

Dankzij de inzet van veel betrokken organisaties en mensen hebben de jongeren weer een fijne omgeving, waar zij zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en weer even kind mogen zijn. Het Meeting Point kan er weer jaren tegenaan!

 

Opening Tovertuin in Goirle, juni 2018

De Healing Garden van 'Sterk Huis' in Goirle is in juni 2018 officieel geopend! Het is de derde tovertuin in District 110CW.

De Lionsclubs uit Tilburg en omgeving hebben meer dan € 60.000,- bijeengebracht voor deze tuin in het kader van de Lions Centennial acties voor Stichting Het Vergeten Kind.

Sterk Huis zet zich op lovenswaardige wijze in voor jeugdzorg en vrouwenhulpverlening, bijvoorbeeld na zware mishandeling rond huislijk geweld. Zij biedt een warme en veilige opvang, deskundige en innovatieve behandeling met een focus op onderwijs en werk.

Ria Schutte, voorzitter van de Stuurgroep 100 Jaar Lions sprak lovende woorden en bood namens Lions een schildje aan. Er is ook samen met de kinderen en de andere sponsoren een herinneringsboom gepland bij het 'Lionstrapveldje'.

 

 

Opening Chill Out Roosendaal, 16-10-2017

Op 16 oktober 2017 opende Angela Schijf de Chill Out bij Juzt Jeugdzorginstelling ‘De Driekant' in Roosendaal.

Het Vergeten Kind verbetert structureel de directe speel- en leefomgeving van kinderen en jongeren die noodgedwongen in opvanglocaties verblijven.

 In samenwerking met hoofdsponsor Lionsclubs Nederland hebben zij dit keer de tuin aangepakt en omgetoverd tot de zogenoemde Chill Out. Een omgeving waar de jongeren lekker buiten kunnen spelen, voetballen en basketballen. Maar waar ook de kleintjes van 6 zich kunnen vermaken. Een tuin waar de kinderen even hun gedachten kunnen verzetten en kunnen uitwaaien. Een echte uitlaatklep.

Imran 9 jaar: "Eindelijk een plek waar we lekker kunnen voetballen met echte goaltjes!”

 

De Driekant
De Driekant is een van de locaties van Juzt, Jeugdzorginstelling in West Brabant. Op ‘De Driekant’ wonen 30 jongeren in de leeftijd van 6 jaar tot 18 jaar in leefgroepen waarvan thuis de opvoeding is gestagneerd en ondersteuning noodzakelijk is. Zij worden hier begeleid, in nauwe samenwerking met de ouders en hun netwerk in opvoeden en opgroeien in een veilige leefomgeving. Daar waar nodig wordt behandeling ingezet. De jongeren gaan in de omgeving naar school en sportclubs en verblijven zolang als nodig is. Sommige jongeren gaan met begeleiding weer thuis wonen, anderen leren op weg naar zelfstandigheid voor zichzelf te gaan zorgen.

Lionsclubs Nederland hoofdsponsor Chill-Out
De Lionsclubs van Roosendaal en omgeving hebben de handen ineengeslagen voor 100% sponsoring van dit kinderproject in hun regio. Dit is een onderdeel van de landelijke Lions actie voor Het Vergeten kind. In 1917 is de eerste Lionsclub opgericht door Melvin Jones in Amerika. Lionsclubs International is uitgegroeid tot de grootste vrijwilligersorganisatie wereldwijd. De Lions zetten zich actief in voor projecten met de thema’s: jeugd, milieu, armoede en zicht. Dit jaar bestaan zij 100 jaar en hebben zich in het kader daarvan verbonden aan Het Vergeten Kind. Tijdens de viering werd al een cheque aangeboden van ruim zes ton. Hiervan zijn al diverse tovertuinen/Chill-Inns en -Outs in heel Nederland gerealiseerd. De Chill-Out in Roosendaal is het vierde project van de Lions!

Het Vergeten Kind
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag. Dikwijls gaat dit van generatie op generatie. Deze intergenerationele overdracht willen we stoppen.

Stichting Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.

Meer foto's

BN DeStem

Internetbode

BN DeStem

Vergeten kind

 

 

 

Opening Chill-Inn Zeist, 21-09-2017

Op 21-09-2017 opende Ambassadeur Juvat Westendorp in Zeist een zogenoemde 'Chill Inn' ruimte voor jongeren uit de behandelgroep Reload bij Stichting Timon. Stichting Het Vergeten Kind heeft in samenwerking met hoofdsponsor Lionsclubs Nederland de gemeenschappelijke ruimtes en slaapkamers van de jongeren aangepakt. Er is een omgeving gecreëerd waarin ze kunnen chillen, zichzelf mogen zijn en zich veilig voelen. Het Vergeten Kind verbetert structureel de directe speel- en leefomgeving van kinderen en jongeren die noodgedwongen in opvanglocaties verblijven.

Sarah Lynn (16 jaar) is een van de jongeren die hier een half jaar heeft gewoond. Zij was vandaag bij de feestelijke opening: 'Ik ben heel dankbaar voor de verbouwing en ik hoop dat de andere kinderen hier ook van kunnen genieten. De ruimte en kamers voelen een stuk fijner waardoor je je meer thuis voelt. De sleutel van je echt thuis kunnen voelen zit uiteindelijk wel in je eigen hoofd. Bij mij is het gelukt om die sleutel te vinden'

Stichting Timon
Timon helpt kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen bij problemen met opvoeden en opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Timon werkt nauw samen met een groot netwerk van pleegouders en vrijwilligers. Zij bieden als supportgezin, goede buur of maatje een luisterend oor, praktische hulp en delen het ‘gewone’ leven.

Lionsclubs Nederland hoofdsponsor Chill-Inn
In 1917 is Lions Clubs International opgericht door Melvin Jones in Amerika. Lions Clubs International is uitgegroeid tot de grootste vrijwilligersorganisatie wereldwijd. De Lions zetten zich actief in voor projecten met de thema’s: jeugd, milieu, armoede en zicht. Dit jaar bestaan zij 100 jaar. Lions Nederland onderstreept hun jubileum door een nationaal cadeau aan te bieden. Dit doen zij door 6 tovertuinen/Chill-Inns in heel Nederland te realiseren voor Het Vergeten Kind.

Over Het Vergeten Kind
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag. Dikwijls gaat dit van generatie op generatie. Deze intergenerationele overdracht willen we stoppen. Stichting Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.

 

 

Meer foto's ►►

 

Nationale Conventie Enschede, 20-05-2017

Johnny de Mol nam  20 mei 2017 tijdens de nationale conventie  in Enschede een cheque in ontvangst.

Met verschillende acties werd ruim € 620.000 opgehaald.

Samen met zijn moeder Willeke Alberti zong Johnny 'De glimlach van een kind'.

 

LISC, Lions International Stamp Club, heeft bij de Lions Postzegelactie 7.500 velletjes postzegels verkocht.
Hierdoor kon op de Nationale Lions Conventie een cheque van € 20.250 uitreiken aan Stichting Het Vergeten Kind.

Op de foto  Micha Gelber die de cheque namens LISC uitreikt, hij wordt geïnterviewd door Winston Gerschtanowitz.


Herbert Verseveldt meldde dat via 'Oud en vreemd geld' weer € 100.000 is opgehaald


 

 

 

 

Op 29 november 2016 opende Natasja Froger, ambassadeur van Stichting Het Vergeten Kind, de eerste Tovertuin die is gerealiseerd in het kader van de viering van 100 jaar Lions. Het gaat om Tovertuin ‘De Vuurtoren’ in Rotterdam. Dit is een opvanghuis voor 26 alleenstaande jonge moeders en hun kinderen. Dankzij de financiële kostendekking vanuit de in district 110 CW opgehaalde gelden is het pand opgeknapt. Van somber en grijs naar licht en kleurrijk. Lokale clubs zullen met NL-Doet ook de kale tuin opknappen. Het filmpje van de opening geeft een heel goed beeld van wat wij als Lions kunnen bijdragen.

Uiteindelijk zullen, als nationaal geschenk, in alle districten Tovertuinen worden gerealiseerd.

 

 

Stichting Het Vergeten Kind

In Nederland slapen ruim 38.000 kinderen niet in hun eigen bed. Je ziet ze niet, je hoort ze niet. Het zijn ‘vergeten kinderen’. Ze wonen in sobere opvanglocaties door heel Nederland. Minimale onderkomens waar nauwelijks speelvoorzieningen zijn. Soms zelfs op geheime locaties. Om hun veiligheid te garanderen. Misschien wel bij u om de hoek. Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn. Echt kind zijn, kunnen ze helaas niet. Maar ze hebben geen keus.

 

De Stichting ‘Het Vergeten Kind’ wil deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving geven. Een plek waar ze kunnen spelen en ontspannen. Een warme plek zonder zorgen en met activiteiten die passen bij hun leeftijd. Een kinderleven waarin wél gelachen kan worden. Zoals het gewoon hoort te zijn.

Lions in Nederland willen als verjaardagsgeschenk aan de samenleving in elk van de 6 districten een dagverblijfsruimte (Tovertuin) realiseren waarin de vergeten kinderen onbezorgd kunnen spelen en leren in een prettige en veilige omgeving.

Dit twee-minuten filmpje is veelzeggend:

Hoever staan we?

Lions Nederland geeft in ons jubileumjaar een Nationaal Cadeau  in de vorm van zogenoemde Tovertuinen (één of meer per district) voor de Stichting ‘Het Vergeten Kind’. Het is de nadere invulling van een van de vier internationale speerpunten Jeugd, Zicht, Honger en Milieu.

 

De stand van zaken rondom al onze jubileumactiviteiten wordt steeds meer concreet.

Het beoogde doel van € 500.000 is al ruimschoots gehaald en het gaat door. De opbrengst wordt voor het grootste deel behaald uit de opbrengst van de Bloembollenactie. Daarnaast zijn er meerdere clubs én District CO die een significante bijdrage hebben toegezegd. Deze opbrengsten gaan naar de Tovertuinen- Leefruimtes. Last but not least: Stichting Lions Quest zal in het jaar 2017 een royale donatie doen aan Het Vergeten Kind ten behoeve van Activatieprojecten. Tot zover al een resultaat om trots op te zijn. Bovenal het bewijs dat, als wij onze krachten bundelen, de resultaten groots kunnen zijn.

Een paar voorbeelden van acties uit de afgelopen periode willen wij graag voor het voetlicht brengen.

Lionsclub Tiel vierde in oktober haar 11e lustrum samen met de jumelage vrienden van Lions Club Unna, De lionsvrienden uit Unna vieren zelf op 28 januari 2017 hun 50 jarig bestaan. Om dit luister bij te zetten en als cadeau voor de lange vriendschap tussen de beide clubs, hebben zij zich aangesloten onze prachtige Nationale Actie. Maar liefst 1.000 doosjes bollen -dus 10.000 tulpen!- zullen in het Duitse Unna gaan bloeien.

In Maastricht gaat het nog verder. Daar was de timing van de plantdag van 3.000 bloembollen begin december uitermate geslaagd. Lionsclub Maastricht Trajectum had haar actie verbonden aan de vergeten kinderen van vluchtelingen in een  AZC/COA in Maastricht. En juist dat weekend verscheen negatieve pers vanuit een andere wijk over een nog te openen AZC. De media pakten de Lionsactie uitgebreid op, als positief en mooi contrast met de reuring. Deze Lionsclub heeft daarmee onze Lionsdoelstelling van het positief bijdragen aan “het bevorderen van onderling begrip tussen volkeren” daadwerkelijk vormgegeven. Zij draagt daarmee bij, zoals de lokale media ook aangaven, aan een sociaal en saamhorig (en kleurrijk) Maastricht.

 

En nu verder

In nauwe samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind worden in de komende maanden in de districten de keuzes voor Tovertuinen bepaald. Lokale acties maken dat nog meer Tovertuinen mogelijk zijn. Plannen voor tovertuinen in Roosendaal en Teteringen zijn zeer kansrijk en diverse clubs hebben hiervoor hun bijdragen al gedoneerd of toegezegd.

Landelijk loopt nu de Postzegelactie: ook de Lions Postzegelclub (LISC) zal de opbrengst doneren aan het landelijke doel Het Vergeten Kind. Als alle Lions in Nederland één velletje zegels bestellen, levert dat al 30.000 euro netto op. Bestellen kan via https://www2.lions.nl/lions-postzegelactie#top

 

Er zijn veel voorbeelden van mooie clubacties, al dan niet gekoppeld aan één van de vier internationale speerpunten (jeugd, zicht, honger, milieu). Het hele jaar 2017 is nog jubileumjaar, dus het kan doorgaan. Onze oproep aan alle clubs: meld acties in het kader van 100 jaar Lions bij de districtscoördinator. In mei 2017 tijdens de Nationale Conventie willen wij een compilatie laten zien van alle acties, met daarbij vooral aandacht voor de lokale acties. De doelstelling vanuit LCI is dat wij samen vele mensen helpen. De teller staat wereldwijd al op ruim 125.000.000. Graag voegen wij daar het bereik van de Nederlandse bijdrage aan toe. Het gaat om zowel materiële als zeker ook de immateriële acties.

 

Het is belangrijk dat Lions laten zien dat zij er zijn én ertoe doen, ook in de huidige maatschappij en tijdgeest. Daarmee laten wij een positieve ‘footprint’ achter. De duurzame samenwerking met Het Vergeten Kind betekent meer Tovertuinen én meer Activatieprojecten en bovenal meer geholpen vergeten kinderen.

 

Oproep

We roepen alle clubs op het thema ‘100’ te verwerken in hun clubacties én de acties door te geven aan hun districtscoördinator zodat wij een mooi landelijk overall-overzicht krijgen!

Tevens het dringende verzoek om contacten met Het Vergeten Kind altijd via de districtscoördinatoren te laten verlopen. Hoezeer HvK de clubcontacten ook waardeert: het is voor de medewerkers daar ondoenlijk om met alle individuele clubs overleg te hebben. Daarbij kan de districtscoördinator initiatieven die zich daarvoor lenen bundelen en daarmee presenteren wij ons als Lions Nederland veel sterker!

Clubs kunnen hun bijdragen voor de Lions tovertuinen van ‘Het Vergeten Kind’ storten op:

bankrekening NL56 ABNA 0557 0921 83 t.n.v. Stichting Lions Hulpfonds onder vermelding van "100 jaar Lions" en hun district.

Districtscoördinatoren

Als er vragen zijn neem dan vooral contact op met de districtscoördinator 100 Jaar Lions

110 AN Max Gerschtanowitz max@gerschtanowitz.nl
110 BN Marc Diepenmaat marc@diepenmaat.com
110 AZ Paul de Boer   boer@dbbs.nl
110 BZ Martje Eggens-Postma martje.postma@planet.nl
110 CO Arend de Groot arend.degroot@chello.nl
110 CW Huib van Lent h.van.lent16@kpnplanet.nl