8 oktober 2022
ZOOM-bijeenkomst

Ben je persoonlijk betrokken bij een project in Afrika en geinspireerd door het artikel in LION Magazine nummer 1 (zomer 2022)? Doe dan mee aan de online-inspiratiebijeenkomsten van de werkgroep Lions & Placemaking op zaterdag 8 oktober 2022 van 10.00 tot 13.00 uur. Deze online bijeenkomst is bestemd voor kartrekkers/sleutelfiguren bij kleinschalige ontwikkelingsprojecten/-programma’s in Afrika.

Doel van de bijeenkomst: Elkaar inspireren via uitwisselen van ervaringen en mogelijkheden. Hoe doen we het en waar lopen we tegenaan. Deze keer met speciaal aandacht voor ‘zelfredzaamheid’ en ‘sustainability’. Zie hier het programma.

Wat doen we? Er zijn twee korte verhalen over projecten door Steven Janssens van Eight.World (onvoorwaardelijke geldtransfer naar dorpen in armoede) en Ernest Agurko van Awinbono (geboortekliniek en meer in Ghana). Zie ook het programma in de bijlage.

Wie nodigen we uit: Mensen die actief betrokken zijn bij een project in Afrika. Projecten gericht op de verbetering van de samenleving, bijvoorbeeld door te werken aan onderwijs, perspectief voor jeugd, gezondheidzorg of vergroening. Mensen die middelen en mensen mobiliseren maar ook personen die zelf de drijvende kracht achter het project zijn. In de stad maar ook in ruraal gebied. We rekenen op circa 30 deelnemers, vertegenwoordigers van circa 20 projecten/programma’s.

Wanneer: Deze derde bijeenkomst hebben we gepland op zaterdag 8 oktober 2022 van 10.00 tot 13.00.

Interesse of wil je je aanmelden: e-mail of bel naar Hanze Bakker, 06-2244 5086 liefst vóór 25 september 2022 onder vermelding naam, e-mailadres en telefoonnummer waarop je te bereiken bent en het project waarbij je betrokken bent.