25 maart 2023
Online via ZOOM

De werkgroep Lions & Placemaking organiseert op zaterdag 25 maart 2023 van 11.00 tot 14.00 uur weer een online inspiratiebijeenkomst voor kartrekkers/sleutelfiguren bij kleinschalige ontwikkelingsprojecten en -programma’s in Afrika. Graag nodigen we jou hiervoor uit. Lees hier het programma. Doel van de bijeenkomst is om elkaar te inspireren via het uitwisselen van ervaringen en mogelijkheden. Hoe doen we het en waar lopen we tegenaan? Deze keer met speciaal aandacht voor ‘zelfredzaamheid’ en ‘sustainability’. 

Voor wie?

Wie nodigen we uit: mensen die actief betrokken zijn bij een project in Afrika. Projecten gericht op de verbetering van de samenleving, bijvoorbeeld door te werken aan onderwijs, perspectief voor jeugd, gezondheidzorg of vergroening. Mensen die middelen en mensen mobiliseren, maar ook personen die zelf de drijvende kracht achter het project zijn. In de stad maar ook in ruraal gebied.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan per e-mail naar Hanze Bakker vóór zondag 5 maart 2023 onder vermelding je naam, je e-mailadres, het telefoonnummer waarop je te bereiken bent en het project waarbij je betrokken bent. Daarna ontvang je een bevestiging met ZOOM-link. Wij hopen op je belangstelling! 

Nadere informatie: bel Hanze Bakker 06-2244 5086.

Over de werkgroep Lions & Placemaking

De werkgroep Lions & Placemaking is een werkgroep die zich richt op ‘perspectief voor Afrika door zelfontwikkeling en vergroening’. De werkgroep bestaat uit een aantal gedreven mensen verbonden aan projecten die zich daarop richten waaronder leden van Lionsclubs in Nederland. Leden van de werkgroep zijn Agnes Dinkelman, Latifa Oumlil, Ton Soeters, Geert Havinga, Marieke van der Ark en Hanze Bakker. Klik hier voor achtergrondinformatie