De internationale Lions Jeugduitwisseling 2022 gaat door! Maar uitsluitend binnen Europa. Het verblijf bij gastouders van jongeren van 17 t/m 20 jaar vindt plaats van 9-17 juli, de kampen van 17-27 juli 2022. Dat betekent dat we in 2022 geen jongeren van ‘overseas’ ontvangen of Nederlandse jongeren buiten Europa uitzenden.

Desondanks is er een ruime keuzemogelijkheid binnen Europa, waar er ook nieuwe jeugdkampen zijn bijgekomen (bijvoorbeeld Turkije, Roemenië en Polen). Plus een speciaal kamp voor jongeren met diabetes type 1 in Finland en een kamp voor blinden in Italië. 

Volgens een enquête onder de jongeren die in 2020 zouden deelnemen, bestaat er bij hen voldoende animo om te participeren aan een uitwisseling binnen Europa in 2022. Deze jongeren kregen de garantie in een komend jaar mee te mogen doen, door het vanwege Covid 19 vervallen van de Jeugduitwisseling dat jaar en in 2021.

Waar moeten Nederlandse jongeren die uitgezonden worden aan voldoen?

In ieder geval dienen zij volledig gevaccineerd te zijn en een internationaal geldige QR-code te hebben. Daarnaast moeten zij voldoen aan de regels van het te bezoeken land, evenals mogelijke aanvullende eisen die in dat land zullen gelden.

Waar moeten jongeren die naar Nederland komen aan voldoen?

Jongeren die naar Nederland komen, moeten volledig gevaccineerd zijn (aantoonbaar door QR code of vaccinatiepapieren) en bij aankomst een recente negatieve PCR-test overleggen. Daarnaast mogelijk nog aanvullende RIVM-richtlijnen, afhankelijk van de ontwikkelingen rond Covid.

Wat verwachten we van de gastgezinnen?

We verwachten van de gastgezinnen dat de gezinsleden boven de 12 jaar volledig gevaccineerd zijn, zodat het risico om binnen een gezin geïnfecteerd te raken minimaal zal zijn. Mochten gastgezinnen vragen hebben over mogelijke extra risico’s door het ontvangen van een jongere, dan kunnen zij hierover contact opnemen met de verantwoordelijke YEC van het district.

In Nederland verblijvende jonge statushouders kunnen ook meedoen.
De oorspronkelijke gedachte van de Lions jeugduitwisseling is het leren waarderen van elkaars verschillen en het creëren van wederzijds begrip voor elkaars gewoonten en cultuur.

Daarom krijgen ook jonge in Nederland verblijvende vluchtelingen die toestemming hebben in Nederland te verblijven, leeftijd van 18-20 jaar, de gelegenheid om mee te doen aan een van de beide jeugdkampen, die in 2022 in Nederland worden georganiseerd. Hiervoor zullen in elk jeugdkamp maximaal 5 plekken voor jonge statushouders beschikbaar zijn.

Verdere richtlijnen over de werving en selectie zullen nog volgen. Mochten er clubs zijn die al contacten hebben met jonge statushouders dan kan dit worden doorgegeven aan de verantwoordelijke Commissaris Jeugduitwisseling (YEC) van hun district, ziet, zie https://youth.lions.nl/samenstelling. Voor overige informatie zie https://youth.lions.nl/