Lions Clubs International Foundation (LCIF) ondersteunt wereldwijd de serviceactiviteiten van Lionsclubs. Sinds de oprichting in 1968 zijn meer dan 12.000 subsidies toegekend voor een bedrag van ruim 900 miljoen US dollar.  

LCIF richt zich op de volgende speerpunten:

Sight First

Het bestrijden van oogziekten, het opzetten van oogzorg, het trainen van oogzorgprofessionals en het ontwikkelen van een duurzame visie op de oogzorg ►
Nederlandse Lions werken al sinds 1970 samen aan strijd tegen blindheid onder de huidige naam Fight for Sight Nederland

De jeugd

Alle jongeren verdienen een opleiding, zorg en een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Met Lions Quest leren kinderen samen te werken, zich positief te ontwikkelen en dienstbaarheid aan de samenleving. LCIF steunt ook investeringen in de bouw van scholen, jongerencentra en centra voor beroepsopleiding ►

Noodhulp bij rampen

Lions zijn vaak een van de eerste die hulp bieden bij een ramp. LCIF steunt hen daarbij. Lions bieden verwoeste gemeenschappen eerste hulp om te overleven en helpen bij de wederopbouw ►

Humanitaire hulp

Lions werken aan mondiale gezondheidsaspecten zoals de bestrijding van  mazelen en diabetes en de ondersteuning van mensen met een beperking om een zelfstandiger leven te leiden ►

Download hier de Nederlandse presentatie over LCIF van 27-11-2021.

LCIF subsidie (grant)

Lionsclubs die gebruik willen maken van een subsidie van LCIF kunnen hun licht opsteken bij de LCIF-coördinator in hun eigen district.

Legaten

In uw testament kunt u een legaat opnemen, waarmee u uw bezittingen (of een deel daarvan) aan LCIF nalaat. Dit testament maakt u op via de notaris. Wij kunnen u de daarvoor benodigde stukken aanleveren, zoals uittreksel Kamer van Koophandel en een kopie van de statuten. Een voorbeeldtekst van een legaat in een testament is:

Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Stichting Lions Hulpfonds van het Meervoudig District 110 Nederland van de International Association of Lionsclubs, inzake L.C.I.F, statutair gevestigd te Gorinchem en geregistreerd onder nummer KvK 40260819, een bedrag van EUR xxx,xx.

Jaarrapport LCIF 2019-2020

Meer weten waar LCIF zich de afgelopen jaren mee beziggehouden heeft? 
Lees dan hier het jaarrapport. 

LCIF-coördinatoren

Ria Schutte, LCIF-coördinator MD 110, ria.schutte@gmail.com

Eenmalig of periodiek doneren

LCIF heeft zelf ook geld nodig om projecten te kunnen steunen. Iedereen die het goede werk van Lions via LCIF wil steunen, kan doneren. Zowel clubs als individuelen. Dat kan in de vorm van een algemene gift, een periodieke gift of een bijdrage voor een specifiek project. 

Doneren kan op: Stichting Lions Hulpfonds inzake LCIF: NL44 ABNA 0561 844 720    

Deze stichting heeft een ANBI-verklaring van de belastingdienst (ANBI-nummer RSIN: 822338075). Als erkenning van uw vrijgevigheid, wordt uw eenmalige of periodieke schenking bij LCIF geadministreerd binnen de Melvin Jones Fellowship en Contributing Member programma’s. Het is daarom fijn, wanneer u ook uw USA Lionslidnummer uit Lolas op uw overschrijving vermeldt.

Voordelen periodieke schenking

Het voordeel van een periodieke schenking is, dat LCIF verzekerd is van uw structurele steun voor een langere periode, waardoor we duurzame hulp kunnen bieden aan humanitaire doelen, natuurrampen, vaccinaties tegen mazelen, blindheidsbestrijding etc etc. Een periodieke schenking is een terugkerende donatie, die u doet voor een langere periode (minimaal 5 jaar). Het voordeel voor u is, dat deze gift volledig aftrekbaar is van de belasting, ook als daarmee uw jaarlijkse inkomsten onder de 1% of boven de 10% van uw ‘onzuiver inkomen’ uitvallen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het belastingvoordeel oplopen van 33,4% tot 52% van het schenkingsbedrag per jaar. Bij het bepalen van de hoogte van het schenkingsbedrag kunt u overwegen of u dit belastingvoordeel mee wil schenken aan LCIF. U kunt dan uw periodieke gift met 30-50% verhogen, zonder dan u dat zelf in uw portemonnee merkt.

Omdat er een belastingvoordeel tegenover staat, moest de periodieke schenking vroeger door een notaris worden vastgelegd. Sinds 2014 is dat niet meer nodig. Het is voldoende om hiervoor een schenkingsformulier (in tweevoud) in te vullen en ondertekend aan ons terug te sturen. We ondertekenen de overeenkomst eveneens en sturen u 1 getekend exemplaar terug. U kunt het schenkingsformulier hier downloaden: Overeenkomst Periodieke gift schenker - ANBI.nl

Na invulling en ondertekening (in tweevoud) kunt u dit opsturen aan Stichting Lions Hulpfonds (Stationsweg 29, 4205 AA Gorinchem). Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en uw eventuele partner bij te sluiten. U ontvangt een door ons ondertekende overeenkomst retour. Pas daarna kunt u starten met de periodieke schenkingen.