LCIF: wat hebben wij eraan?

Wat is LCIF?

Lions Clubs International Foundation (LCIF) is sinds 1968 de wereldwijde goededoelenstichting van onze eigen internationale Lionsorganisatie. Deze stichting is gevestigd in het internationale hoofdkantoor van Lionsclubs in Oak Brook, VS. Per jaar is ongeveer 40 miljoen dollar beschikbaar voor hulpprojecten, waar dan ook in de wereld. Dat geld is afkomstig van giften en donaties, én van de jaarlijkse bijdrage van alle Lions en Leo’s.

LCIF helpt

LCIF helpt structureel mensen die niet de financiële middelen hebben om hun problemen zelf op te lossen. Denk aan de bestrijding van blindheid, diabetes, kinderkanker en honger, en aandacht voor het milieu. Maar daarnaast helpt LCIF ook financieel bij natuurrampen overal in de wereld, maar vooral op plekken waar de nood het hoogst is en waar weinig financiële middelen zijn. Door de klimaatverandering worden jaarlijks de noden groter, dus wordt de hulpvraag dat ook.

LCIF, de ver-van-mijn-bed-show?

Dat lijkt wellicht zo, omdat het meeste geld terechtkomt op plekken waar hulp dringend nodig is, en dat is niet vaak in Nederland. Gelukkig maar!

In de afgelopen 4,5 jaar is ongeveer 19 miljoen dollar in Europa uitgekeerd. De hulp van LCIF is dichterbij dan je zou denken. En in 2022 is er al 2,7 miljoen dollar uitgekeerd voor 51 projecten in 17 landen ten behoeve van noodhulp voor de Oekraiense bevolking; dit proces gaat in 2023 door.

Projecten dichtbij

Elke Lions- of Leoclub, waar ook ter wereld, is bezig met projecten voor goede doelen. Vaak met als doel om lokale projecten te helpen financieren (fundraising). Ook in Nederland. We zijn met alle clubs voortdurend bezig om de mooiste ideeën te realiseren om geld te verdienen om mensen te kunnen helpen. En natuurlijk zorgen we ook voor ‘handjes’ om een project te laten slagen. We zijn er trots op als een project een mooi bedrag oplevert dat vervolgens goed terecht komt bij een lokaal doel, dat we allemaal kennen. En soms worden die projecten mede financieel ondersteund door LCIF: begin 2021 voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie ($ 150.000) én voor de bestrijding van de gevolgen van de overstromingen in Limburg in de zomer 2021 ($ 63.000).

Projecten verderweg

Uit het oogpunt van solidariteit worden er wereldwijd door Lions- en Leoclubs ook projecten gefinancierd die niet ‘direct om de hoek’ liggen, maar bijvoorbeeld in derdewereldlanden. Daar waar de nood het hoogst is. Ook Nederlandse clubs zetten zich succesvol in voor internationale projecten. Een paar voorbeelden:

  • Lionsclub Slochteren Skiramere doneert € 30.000 voor strijd tegen analfabetisme in Ghana.
  • Lionsclub Tilburg bestrijdt dood/ziekte door slechte kooktoestellen in Tanzania (€ 50.000)
  • Lionsclub Appingedam zet een solar-energieproject op in Zambia (€ 50.000)
  • Lionsclub Assen Drentse Aa plaatst samen met de Duitse jumelageclub 10 waterpompen in Namibië (€ 100.000).

Dat zijn maar een paar voorbeelden van recente projecten. Bij deze projecten is er vanuit LCIF eenzelfde bedrag uitgekeerd waardoor het project glansrijk kon slagen.

Hoe kan LCIF helpen om jullie project tot een succes te maken?

Voorbeeld: je hebt met je Lions- of Leoclub een project opgezet om geld in te zamelen voor een ziekenhuis in Zambia dat hiermee zonnepanelen kan aanschaffen. Dit ga je vooraf bespreken met de districts-coördinator LCIF. Deze bekijkt of het project past binnen de speerpunten en criteria van LCIF. Stel dat dit project € 25.000 oplevert. Samen met de LCIF-coördinator van je district doe je dan een aanvraag bij LCIF om dit bedrag te vermeerderen. Na goedkeuring wordt € 25.000 dan misschien zelfs wel € 50.000. Neem in alle gevallen vroegtijdig voor aanvang van het project contact op met je LCIF-coördinator. Deze kan je club helpen om hier een succes van te maken. Een gezamenlijke aanvraag door twee of meer Lionsclubs maakt de kansen op een LCIF-grant veel groter en is in een aantal gevallen vereist.

Solidariteit

Het feit dat je Lion bent en de erecode hebt onderschreven, waarin staat dat je ‘de medemens helpt door mee te leven in gevallen van nood, en steun en hulp biedt, en dat je je inzet voor de samenleving’ schept een band tussen de leden van de club onderling. Wees je er ook van bewust dat je onderdeel bent van een internationale organisatie met hetzelfde doel: We Serve, oftewel Lions helpen! De solidariteit uit zich onder andere in de steun aan hulpprojecten dichtbij en veraf; van je eigen club en van andere clubs.

Extra donaties als club of individu

Er zijn verschillende manieren waarop je LCIF extra kunt helpen, naast de standaard € 10 bijdrage via de jaarcontributie. Bijvoorbeeld:

  • standaard een deel van de opbrengst van je clubprojecten afdragen aan LCIF;
  • individuele giften, rechtstreeks te doneren op de internationale website.

https://www.lionsclubs.org/en/donate

LCIF-geld is veilig en komt altijd goed terecht

De besteding van de LCIF-subsidies (‘grants’) verloopt altijd via mede-Lions en wordt via tevoren bekende criteria volledig verantwoord. Veelal komt het bedrag terecht bij lokale Lionsclubs die weten waar de nood het hoogst is en voor optimale besteding zorg kunnen dragen. Elke euro gaat naar het goede doel. De organisatie van LCIF is professioneel ingericht, er gaat ook veel geld in om. De administratieve kosten worden gedekt uit de opbrengsten van de beleggingen. Alle informatie hierover vind je op: https://www.lionsclubs.org/en/discover-our-foundation/mission

Wat doen de districtscoördinatoren en wie zijn zij?

De LCIF-districtscoördinatoren willen de bekendheid van LCIF in Nederland vergroten en meedenken over de mogelijkheden om te doneren en subsidie aan te vragen. Zij geven je club, zone of district informatie en advies over de verschillende subsidies. En ze helpen bij het indienen van een aanvraag.

De LCIF-coördinatoren in de zes Nederlandse districten zijn:

110AN Ellen Bouwmeester    lcif110an@lions.nl

110AZ Norbert de Kramer     lcif110az@lions.nl

110BN Peter Hommes           lcif110bn@lions.nl

110BZ Jaap Burger                lcif110bz@lions.nl

110CO Ton van Overbeek      lcif110co@lions.nl                

110CW Suzanne Arakelyan    lcif110cw@lions.nl

MD 110 Ria Schutte                lcifmd110@lions.nl

WAT EEN FANTASTISCH IDEE, DAT ER JAARLIJKS DOOR LIONS EN CLUBS OVERAL IN DE WERELD VEEL GELD BIJ ELKAAR WORDT GEBRACHT OM HULP TE BIEDEN. MEDE DOOR LCIF: OOK  DOOR JOU?

Jaarrapport LCIF 2020-2021

Meer weten waar LCIF zich de afgelopen jaren mee beziggehouden heeft? Lees hier het jaarrapport.

Bekijk ook de Nederlandse presentatie over LCIF van 27-11-2021.

 

LCIF subsidie (grant)

Lionsclubs die gebruik willen maken van een subsidie van LCIF kunnen hun licht opsteken bij de LCIF-coördinator in hun eigen district.

Legaten

In uw testament kunt u een legaat opnemen, waarmee u uw bezittingen (of een deel daarvan) aan LCIF nalaat. Dit testament maakt u op via de notaris. Wij kunnen u de daarvoor benodigde stukken aanleveren, zoals uittreksel Kamer van Koophandel en een kopie van de statuten. Een voorbeeldtekst van een legaat in een testament is:

Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Stichting Lions Hulpfonds van het Meervoudig District 110 Nederland van de International Association of Lionsclubs, inzake L.C.I.F, statutair gevestigd te Gorinchem en geregistreerd onder nummer KvK 40260819, een bedrag van EUR xxx,xx.

Eenmalig of periodiek doneren

LCIF heeft zelf ook geld nodig om projecten te kunnen steunen. Iedereen die het goede werk van Lions via LCIF wil steunen, kan doneren. Zowel clubs als individuelen. Dat kan in de vorm van een algemene gift, een periodieke gift of een bijdrage voor een specifiek project. 

Doneren kan op: Stichting Lions Hulpfonds inzake LCIF: NL31 ABNA 0413 880 184    

Deze stichting heeft een ANBI-verklaring van de belastingdienst (ANBI-nummer RSIN: 822338075). Als erkenning van uw vrijgevigheid, wordt uw eenmalige of periodieke schenking bij LCIF geadministreerd binnen de Melvin Jones Fellowship en Contributing Member programma’s. Het is daarom fijn, wanneer u ook uw USA Lionslidnummer uit Lolas op uw overschrijving vermeldt.

Voordelen periodieke schenking

Het voordeel van een periodieke schenking is, dat LCIF verzekerd is van uw structurele steun voor een langere periode, waardoor we duurzame hulp kunnen bieden aan humanitaire doelen, natuurrampen, vaccinaties tegen mazelen, blindheidsbestrijding etc etc. Een periodieke schenking is een terugkerende donatie, die u doet voor een langere periode (minimaal 5 jaar). Het voordeel voor u is, dat deze gift volledig aftrekbaar is van de belasting, ook als daarmee uw jaarlijkse inkomsten onder de 1% of boven de 10% van uw ‘onzuiver inkomen’ uitvallen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het belastingvoordeel oplopen van 33,4% tot 52% van het schenkingsbedrag per jaar. Bij het bepalen van de hoogte van het schenkingsbedrag kunt u overwegen of u dit belastingvoordeel mee wil schenken aan LCIF. U kunt dan uw periodieke gift met 30-50% verhogen, zonder dan u dat zelf in uw portemonnee merkt.

Omdat er een belastingvoordeel tegenover staat, moest de periodieke schenking vroeger door een notaris worden vastgelegd. Sinds 2014 is dat niet meer nodig. Het is voldoende om hiervoor een schenkingsformulier (in tweevoud) in te vullen en ondertekend aan ons terug te sturen. We ondertekenen de overeenkomst eveneens en sturen u 1 getekend exemplaar terug. U kunt het schenkingsformulier hier downloaden: Overeenkomst Periodieke gift schenker - ANBI.nl

Na invulling en ondertekening (in tweevoud) kunt u dit opsturen aan Stichting Lions Hulpfonds (Stationsweg 29, 4205 AA Gorinchem). Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en uw eventuele partner bij te sluiten. U ontvangt een door ons ondertekende overeenkomst retour. Pas daarna kunt u starten met de periodieke schenkingen.