29 mei 2021
Den Haag

Lions Clubs International was betrokken bij de oprichting van de Verenigde Naties in 1945. De gedeelde maatschappijvisie van beide organisaties schept al 75 jaar een bijzondere band. In belangrijke VN-steden zoals New York, Genève, maar vooral ook in Den Haag wordt elk jaar een Lions-VN-dag georganiseerd. De Haagse Lionsclubs weten elk jaar topsprekers te werven voor het jaarlijks actuele thema. Beter geïnformeerd kun je niet worden! Momenteel wordt er hard gewerkt aan het programma voor deze bijzondere dag. Kijk dus regelmatig op onze site voor meer informatie.

In 2022 is het thema van de Lions VN-Dag de inrichting van Nederland in 2022 en daarna. Een herinrichting van ons land, urgent door klimaatverandering, duurzame voedselvoorziening  en hernieuwbare energie. Een herinrichting niet alleen van het fysieke land maar ook van de maatschappelijk ordening, een andere relatie tussen overheid en burger, markt en overheid. Zonder burgerparticipatie, geen draagvlak, gaat dat niet lukken. Vanwege dit onderwerp werkt de werkgroep Lions VN-Dag samen met de Stichting Lions en Duurzame Leefomgeving. 

Wil je meer weten over de historische connectie tussen Lions en de VN? Kijk dan op youtube onder 'A History of Lions and the United Nations'.