NATUURRAMPEN KENNEN GEEN GRENZEN: HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Helaas is het beeld van verwoestende natuurrampen over de gehele wereld meer en meer een gegeven aan het worden. De recente beelden uit Slovenië zijn vreselijk en ons medeleven gaat uit naar de mensen die huis en haard kwijt zijn. Ook de enorme overstromingen en schade in Noorwegen zijn desastreus.
De branden met grote verwoestingen in Griekenland liggen nog vers in ons geheugen. Het door brand verwoeste Maui maakt ons sprakeloos met zijn vele doden en grote schade. Over de natuurrampen op andere continenten hebben wij het dan nog niet eens. De trieste realiteit is dat deze rampen zich als gevolg van de klimaatverandering zullen blijven voordoen.

Lions ter plekke, zoals bijvoorbeeld nu in Slovenië en Noorwegen, starten vaak direct hulpacties. Naast eigen budgetten kunnen zij  bij LCIF Disaster Relief Grants aanvragen. De doorlooptijd is supersnel, meestal kan binnen 48 uur na aanvraag al financiële steun uitgekeerd worden. Zo helpen Lions elkaar wereldwijd en dit geeft praktische invulling aan onze onderlinge solidariteit.
LCIF heeft in de maand juli maar liefst 45 Disaster Relief Grants ter waarde van 485.000 USDollar uitgekeerd. 

 

Nederlandse Lions(clubs) die willen helpen kunnen dat doen door een donatie te storten op ons Lions Hulpfonds. Vanuit het Hulpfonds- een ANBI Stichting- zullen wij het geld naar LCIF doorstorten. Daarmee weten wij dat 100% van het geld -met onderbouwde verantwoording aan LCIF- door onze fellow Lions ingezet wordt op die plaatsen waar dit nodig is. 

Je donatie kan overgemaakt worden op NL31 ABNA 0413 880 184 van het Lions Hulpfonds, onder vermelding van het specifieke doel.