Met de statutenwijziging van 2014 is een Raad van Advies ingesteld. Volgens artikel 3 van de statuten is de Raad van Advies een orgaan van de Nationale Conventie en heeft namens deze een adviserende functie. Daarnaast heeft de Raad van Advies een klankbordfunctie in relatie met GR.
Dit is zo vastgesteld om te zorgen dat de Nationale Conventie wordt geadviseerd zodat deze de besluiten, die haar volgens de statuten toekomt, met voldoende onderbouwing kan nemen.
Daarom heeft de Raad van Advies ook een rapportage plicht aan de Nationale Conventie
De taken, samenstellingen en benoeming van de Raad van Advies zijn hoofdzakelijk vastgelegd in art 17, 18 en 20 van de statuten van het MD110.
Daarnaast volgt uit art 15 lid 4 dat de Raad van Advies aan de nationale conventie advies moet uitbrengen over de bevoegdheden van de Gouverneursraad zoals omschreven in artikel 15 lid 3.
Onderstaand een personenoverzicht, meer gegevens over de Raad van Advies zijn te vinden in de landelijke ownCloud.

Raad van Advies

Voorzitter Raad van Advies
Paul de Boer
Lc Gouda Bloemendaal
06-53 60 53 77
Advocaat. Lion sinds 2000, o.a, districtsgouverneur 110 AZ 2013-2014, lid Raad van Advies sinds 2017.
Secretaris Raad van Advies
Ben Leliefeld
Lc Lisse De Oude Duinen
06-48 10 21 12
Charter Member Lc Lisse De Oude Duinen (1995), lid Raad van Advies sinds 2017
Lid Raad van Advies
Luuk de Boer
Lc Land van Heusden en Altena
06-53 65 95 01
Charter Member Lc. Land van Heusden en Altena (1993), lid Raad van Advies sinds 2017
Lid Raad van Advies
Hanze Bakker
Lc Best Oirschot
06 22 44 50 86
Contactpersoon Gouverneursraad 2020-2021
Gery Groen
Lc Leiden Lugdunum Dualis