RLLI 2021

Van vrijdag 1 oktober tot en met zondag 3 oktober 2021 organiseert Lionsclubs Nederland de inspirerende, landelijke, training Regional Lions Leadership Institute (RLLI), op Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem.

Het belangrijkste doel van RLLI is om Lions en Leo’s de gelegenheid te bieden zich persoonlijk verder te ontwikkelen binnen de Lions en hun kennis over de Lionsorganisatie uit te bouwen. Dit ook met het oog op - en ter voorbereiding van - potentiële leiderschapsverantwoordelijkheden binnen de zone, district en landelijk.

RLLI 2021 is een gezamenlijk project van alle zes districtscommissarissen (DC) Opleiding en wordt van harte ondersteund door het bestuur van Lionsclubs Nederland, de Gouverneursraad (GR).

De GR wil graag investeren in de kwaliteit van de Lions- en Leo-bestuurders. En daarmee ook in groei van clubs, in de toekomst van de Lions-organisatie en om met méér leden méér service-activiteiten te kunnen ondernemen en voor méér mensen iets te kunnen betekenen. 

Deze uitnodiging is speciaal bestemd voor clubleden die enthousiast zijn om Lionsclubs Nederland verder te helpen ontwikkelen en die daaraan een actieve bijdrage willen leveren.

Heb je belangstelling of aanvullende vragen dan kun je altijd terecht bij de districtscommissaris of bij het landelijke team leiderschapsontwikkeling. Voor de contactgegevens zie het onderstaande overzicht.

Doordat de districten de eigen bijdrage van de deelnemers aan RLLI 2021 voor hun rekening nemen, zijn er voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. Wel is het aantal deelnemers beperkt tot 4 Lions en 1 Leo per district. De aanmelding is inmiddels gesloten.

Gery Groen, voorzitter Team Opleidingen

Marianne Knijnenburg, trainingscoördinator

 

VOORLOPIG PROGRAMMA RLLI 2021

Dag 1: vrijdag 1 oktober 2021

Thema: Club, leden en district

 

Dag 2: zaterdag 2 oktober 2021

Thema: Algemene informatie Lions organisatie en leiderschap

Dag 3: zondag 3 oktober 2021

Thema: PR, communicatie en social media;
Na de RLLI - wat kan ik ermee?

09:00 uur  Ontvangst en kennismakingsronde

Inleider: Gery Groen, DG 110AZ, CC

09:10 Huishoudelijke mededelingen en kennismakingsronde,

Inleider: Marianne Knijnenburg, VDG 110AZ

10:00 uur

Club-issues en mogelijke oplossingen

Inleider: Gery Groen

09:00 uur

Global Action Team (GAT),

Service-rapportage en Lolas

Inleider: Elisabeth Haderer

Allen: laptop meenemen

09:00 uur

PR,  communicatie en social media

Inleiders: Jaimy Lieuw-A-Len  en
'Leo' Marije te Winkel MD 110

11:00 uur Pauze  10:30 uur Pauze  10:30 uur Pauze 

11:15 uur

Effectief luisteren en communiceren

Inleider: Gery Groen

10:45 uur

Leiden vanuit waarden en het (h)erkennen van gedragsstijlen van jezelf en anderen

Inleider: Gery Groen

10.45 uur

Wat is de volgende stap, de stip op de horizon en wat heb je nodig?

Inleiders: Elisabeth Haderer en Anton Gathier

12:30 uur 

Lunch

12:15 uur 

Lunch

11:45 uur

Groepsfoto, evaluatie en sluiting

13:15 uur

Nieuwe leden, Leo’s, Club Branch, Specialty Club, New Voices

Inleider: Elisabeth Haderer, PID

13:00 uur

 MD 110, GR, LCIF,  Lions Quest en stichtingen

Inleiders: Jaap Burger, DG 110BZ

                Rein de Wit, DG 110CO

12:30 uur

Afsluitende lunch

14:45 uur Pauze 14:45 uur Pauze  

15:00 uur

Zonevoorzitter en coördinatoren

Inleider: Anton Gathier, PDG

15:00 uur

Lions Clubs International (LCI)

Inleider: Elisabeth Haderer

 
16:30 uur Discussie 16:30 uur Discussie  
19:00 uur Diner 19:00 uur Diner  

Trainingscoördinator en aanspreekpunt tijdens RLLI (vrijdag, zaterdag en zondag aanwezig):

Marianne Knijnenburg

Informatie kan worden ingewonnen bij:

Districtscommissarissen van Team Opleidingen (GLT)

110 AN Anton Gathier  anton@gathier.eu
110 AZ Danny van der Helm       d.van_der_helm@lumc.nl
110 BN Marc Diepenmaat   marc@diepenmaat.com
110 BZ Jannie de Jong  dejongta@xs4all.nl
110 CO Arend de Groot  arenddegroot@gmail.com
110 CW Humphrey Bouwe    hrrbouwe@gmail.com

Voorzitter Team Opleidingen

  Gery Groen gery.groen@cagg.nl, 06-5471 5143

Trainingscoördinator en aanspreekpunt tijdens RLLI

  Marianne Knijnenburg m_knijnenburg@yahoo.com ,  06-4905 9596