Taakomschrijving statutencommissie:
De statutencommissie adviseert, gevraagd en ongevraagd, over statuten, huishoudelijke en andere reglementen van het MD en de districten, maar ook over de statuten en reglementen van (mede) door Lionsclubs Nederland in het leven geroepen stichtingen en commissies.
De statutencommissie waakt, voor zover mogelijk, over de juiste toepassing van de statutaire en reglementaire bepalingen.
Desgevraagd geeft de commissie een oordeel over de interpretatie van statuten en (huishoudelijke) reglementen.
Secretariaat: statutencommissie@lions.nl

Statutencommissie

Voorzitter
Wim van 't Hoff
Lionsclub Haarlem e.o.
Secretaris
Herbert Verseveldt
Lionsclub Etten Leur e.o.
Lid
George Hooijer
Lionsclub Groningen Host
Lid
Ruud Gerrits
Lionsclub Utrechtse Heuvelrug
Lid
Vincent Kuijvenhoven
Lionsclub Haarlemmermeer Host
Contactpersoon gouverneursraad
Jaap Burger
Lionsclub Hoevelaken