Kerndoel

Het kerndoel van de stichting is: het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen, waardoor het individu zich ontwikkelt tot een sociaal vaardig wezen, die relaties met anderen kan aangaan en weet hoe hij deze kan onderhouden.

De stichting beheert een vermogen van ca. € 1.300.000,-. Uit de rente-inkomsten, ca, € 40.000,- per jaar, kunnen projecten van Lionsclubs en -zones financieel worden ondersteund, uiteraard voor zover ze voldoen aan de criteria. Een link naar deze criteria vindt u onderaan deze pagina..

 

Roeiwedstrijd, georganiseerd door LC Capelle IJsselrijck, ten bate van Stichting Leergeld. 

Aanvragen subsidies

In grote lijnen verloopt het aanvragen van subsidies als volgt:

  1. volledig invullen, laten ondertekenen en via de districtscommissaris indienen van de formele schriftelijke aanvraag;
  2. indienen van de aanvraag bij het bestuur van de Stichting Lions Quest;
  3. subsidies voor kleine projecten kunnen doorlopend worden aangevraagd, totdat het maximaal besteedbare bedrag is bereikt. Binnen zes weken na ontvangst neemt het bestuur een besluit;
  4. voor grote projecten kan er eenmaal per jaar - vóór 1 december - een aanvraag worden ingediend

    Goedkeuring cq. afwijzing voor deze projecten wordt uiterlijk 1 februari van het daarop volgend jaar schriftelijk gecommuniceerd. Indien het totaal beschikbare bedrag van € 25.000,- niet wordt toegewezen, is er een tweede mogelijkheid om vóór 1 april een aanvraag in te dienen;

  5. alvorens u een aanvraag overweegt, is het zaak om goed na te gaan of het project werkelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen of jongvolwassenen ondersteunt. Het document in de ownCloud (zie link onderaan deze pagina) kan u daarbij van dienst zijn.

Bestuur

Interim-voorzitter

Siep Eilander

Lionsclub Zoetermeer de Meerbloem

06 - 11 43 13 54

dg110az@lions.nl

 

 

Interim-secretaris & interim-penningmeester

Joop Siemers

Lionsclub Amstelveen

06 - 53 34 25 47

dg110an@lions.nl


De belangrijkste taken van het bestuur zijn het beheer van het vermogen en het bewaken van de uitgaven door toepassing van de door de Gouverneursraad goedgekeurde subsidiecriteria.

Het bestuur beslist over het (gedeeltelijk) toekennen, of afwijzen, van subsidies aan de hand van het aanvraagformulier (zie Downloads onderaan) en het advies van de betrokken districtscommissaris.

Deze districtscommissaris verzorgt de communicatie over de stichting in het district, ondersteunt clubs of zones bij het opstellen van een aanvraag en adviseert het bestuur.

Districtscommissarissen

Districtscommissaris 110 AN

Welmoet Kok

Lionsclub Gooiland

welmoetkok@ziggo.nl

06-50 69 65 43

Districtscommissaris 110 AZ

Ton de Liefde

Lionsclub Rijswijk

06-54 98 18 25

ton@tdlbv.nl

Districtscommissaris 110 BN

Jerry Speel

Lionsclub Heerenveen

06-46 71 25 89

j.speel1@gmail.com

Districtscommissaris 110 BZ

Jan Coers

Lionsclub Lochem

0573-25 49 29

fam.coers@kpnplanet.nl

Districtscommissaris 110 CO

Arnold Dijkstra

Lionsclub Best Oirschot

06-40 95 73 15

adijkstra@onsbrabantnet.nl

Districtscommissaris 110 CW

Enno Hageman

Lionsclub Capelle IJsselrijck 

06-57 99 50 70

ennohageman@gmail.com

Portefeuillehouder gouverneursraad 2019-2020

Districtsgouverneur 110 AZ

Siep Eilander

Lionsclub Zoetermeer De Meerbloem

 

dg110az@lions.nl

 

Het bestuur en de commissarissen vergaderen een aantal keren per jaar.

 Criteria en aanvraagformulieren staan in de landelijke ownCloud ►

E-mail: quest@lions.nl