Er zijn altijd wel vacatures waar landelijk kandidaten voor worden gezocht. Kandidaten kunnen worden voorgedragen via een districtsgouverneur, door de gouverneursraad of zich rechtstreeks melden bij één van de leden van de Commissie Kandidaatstelling. Een gesprek met de Commissie Kandidaatstelling maakt deel uit van de selectieprocedure voor landelijke bestuursfuncties. Iemand kan zich voor een landelijke functie niet kandideren als hij/zij ‘in transfer’ is van de ene naar de andere Lionsclub.

Voor kandidaten voor uitvoerende functies in een Lions Commissie is een gesprek met de Commissie Kandidaatstelling geen vereiste.