In 2018 is door de Gouverneursraad de functie ‘vertrouwenspersoon’ ingesteld.
Deze functie wordt door zowel een vrouwelijke als een mannelijke persoon ingevuld.
De vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld bij conflicten van uiteenlopende aard binnen of tussen Lionsclubs in MD 110. De mogelijkheden van de vertrouwenspersoon zijn begrensd en van adviserende en begeleidende aard.
De Gouverneursraad krijgt t.b.v. het jaarverslag informatie over het aantal bemiddelingen, zonder dat hierover inhoudelijke mededelingen worden gedaan.
De beide vertrouwenspersonen zijn bereikbaar op hun mobiele telefoonnummer dat ook als WhatsApp te gebruiken is. Hun bereikbaarheid is hiermee afgedekt.
Vertrouwenspersoon
Machteld van Leeuwen
Lionsclub Uden Ceres
06-53264766
Vertrouwenspersoon
Jos Gribnau
Lionsclub Arnhem
06-54366194
Contactpersoon gouverneursraad
Gery Groen
Lionsclub Leiden Lugdunum Dualis