Stichting Lions Hulpfonds

De Stichting Lions Hulpfonds heeft de ANBI-status, giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar.
RSIN: 822338075
Adres: Stationsweg 29
4205 AA Gorinchem 
Het IBAN rekeningnummer is NL31 ABNA 0413 880 184, BIC: ABNANL2A.
Het doel van de Stichting is het verlenen van charitatieve hulp namens Lions Nederland.
Ook niet Lions mogen doneren !


Er bestaat ook een specifieke rekening:
St. Lions Hulpfonds inzake L.C.I.F.: NL44 ABNA 0561 844 720
 
Bestuur
Het bestuur in het boekjaar 2019- 2020 bestaat uit:

Voorzitter

Paul Janmaat, DG 110CO

Secretaris

Joop Siemers, DG 110AN

Penningmeester

Siep Eilander, DG 110AZ

 

Reguliere inkomsten

Lionsclubs keuren tijdens een conventie goed dat de clubs per lid een bedrag aan het Hulpfonds betalen. De bedragen worden betaald aan de vereniging MD 110 die het op haar beurt doorstort aan het Lions Hulpfonds. 
Het bedrag is voor dit jaar € 2,- per Lion. 

 

Beleid

Er wordt in principe aangesloten bij, door, of namens Lions Clubs International gecoördineerde acties.
Overdracht van (hulp)middelen vindt altijd plaats van Lions naar Lions.
Eventuele kosten worden gedragen uit de contributie van Lions, of door sponsoring, opdat 100% van de toegezegde hulp daar terechtkomt, waar die voor bedoeld is.
Het huishoudelijk reglement van de Lions (art. 25.2) bepaalt dat 'het vermogen van het Hulpfonds aan het eind van het boekjaar niet meer mag bedragen dan tweemaal de in dit jaar door de Lions betaalde bedrag. Het meerdere zal als donatie worden overgeboekt naar Lions Clubs International Foundation'.


Financiële verantwoording.
Het boekjaar loopt bij de Lions niet parallel aan het kalenderjaar, maar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het huishoudelijk reglement van de Lions (3.10) bepaalt dat het bestuur van het Hulpfonds jaarlijks uiterlijk 30 september het financiële verslag bij de penningmeester van de Gouverneursraad moet hebben ingediend.
De GR legt op zijn beurt verantwoording af aan de leden tijdens de Nationale Najaarsconventie.
De financiële verantwoording wordt direct daarna gepubliceerd in de landelijke ownCloud.